Apie mus

Degame aistra padėti vystant, išjudinant iš sąstingio Jūsų verslą, kultūros ar pelno nesiekiančią organizaciją!

Kaip įmonė žengiame pirmuosius žingsnius, tačiau esame specialistai, turintys per 20 metų seminarų vedimo, darbo grupių veiklos vystymo, dėstymo, organizacijų konsultavimo patirties.

Sutelkėme šias patirtis trijose veiklos vystymui aktualiose srityse: kūrybiško mąstymo ir problemų sprendimo, strateginio marketingo valdymo bei  verslo strategijos rengimo. Visos jos glaudžiai susiję tarpusavyje ir viena kitą papildo! Būtent šiose kompetencijų srityse siūlome seminarus, konsultacijas ir organizacijų tyrimus.

Tikime, jog mokyti(s) remiantis konkrečiomis vietos rinkos patirtimis yra naudinga ir įdomu (tokių mokymų rinkoje siūloma daug), tačiau vertiname ir tai, kas įprastai vadinama “teorinėmis” žiniomis. Šios žinios – tai susistemintos pasaulinio mąsto patirtys, dažnai nepelnytai nuneigiamos kaip nepritaikomos Lietuvoje. Siekiame pakeisti šias nuostatas!

Mūsų ilgametė patirtis leidžia mums taikyti platų teorinį ir praktinį požiūrį į analizuojamą situaciją ar sprendžiamą problemą konsultacijų metu.

Siūlome įvairius seminarus mūsų kompetencijos srityje. Juos skirstome į tris tipus:

  • ABC seminarai – tai dalyko pagrindai, parodyti kitoje, originalioje šviesoje (pagrindų persvarstymu sieksime Jus įkvėpti);
  • Gilinamieji seminarai – tai konkrečios srities ar elemento apžiūra per didinamąjį stiklą, skirta turintiems bazinių dalyko žinių/ patirties ir siekiantiems šias žinias/ patirtis pagilinti;
  • Įžvalgų seminarai – tai minčiai ir polėkiui sužadinti skirti renginiai, kuriuose į konkrečius reiškinius siekiame pažvelgti plačiau, toliau, ieškoti gilesnių prasmių ir priežasčių, žaisti prasmėmis ir atrasti naujų.

K o m a n d a:


Lekt. Inga Uus – seminarų ir praktinių mokymų vedėja, vadovų magistrantūros lektorė, konsultantė strateginio valdymo ir strateginio marketingo srityse, tyrinėtoja, vertinanti kūrybiškumą ir siekianti dauginti jo apraiškas tiek versle, tiek kasdieniame gyvenime. Per 20 metų dėstymo ir mokslo – tiriamojo darbo patirties keletoje Lietuvos ir užsienio universitetų (KTU, LMTA, VDA, VU TVM), pelno ir nepelno (ypač kultūros/ meno srities) organizacijų konsultavimo patirtis – per 25 metus. Būrys įmonių konsultuotas strateginio marketingo, dalyvavimo parodose, strateginio vystymo, vartotojų pažinimo, novacijų kūrimo, kūrybiškumo vystymo ir naujų produktų komercializavimo srityse. Seritifikuota įvairių kūrybiško mąstymo instrumentų (de Bono, Design Thinking, kt.) taikymo ekspertė, LEGO® Serious Play® koučerė. Startuolių mentorė.

Lekt. dr. Junona Almonaitienė – seminarų ir praktinių mokymų vedėja, konsultantė kūrybingumo psichologijos srityje (kūrybiško elgesio motyvacija, kūrybiniai gebėjimai, kūrybiškumas grupėse ir komandose). Psichologijos m. dr., kūrybiškumo, lyderystės ir komandinio darbo, nežodinės išraiškos tyrinėjimo bei praktinio šių žinių pritaikymo entuziastė. Mokomosios knygos „Kūrybingumo ir inovacijų psichologija“ (2000, 2006) autorė, vadovėlio „Bendravimo psichologija“ (2001, 2006), „Žmonių santykiai organizacijose“ (2010) atsakingoji redaktorė ir viena iš autorių. Ilgametė dėstymo, praktinių seminarų vedimo, mokslo tiriamojo ir mokslo populiarinimo darbo patirtis. Platūs interesai, apimantys asmeninę kūrybinę raišką: nuo kultūros istorijos iki mokslo filosofijos.

Lekt. Dovilė Mikelėnienė, grafikos dizainerė, pramoninio bei įmonių įvaizdžio konsultantė, prekės ženklo “Gera Bloga” įkūrėja, darbo ETSY bei Pinterest ekspertė, elektroninio verslo vystymo specialistė. https://www.etsy.com/shop/GeraBloga


Lekt. Jurgita Zemblytė žmogiškųjų išteklių vadybos, mokymų ir verslo analitikos ekspertė ir konsultantė, turinti 16 metų verslo konsultavimo bei akademinio darbo universitete patirties. Jurgita specializuojasi žmogiškųjų išteklių vadybos, komandinio darbo, dalykinės komunikacijos ir paslaugų vadybos sprendimuose. Šiomis temomis daugelį metų veda mokymus, teikia konsultacijas, atlieka tyrimus, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja projektuose, su bendraautoriais yra publikavusi 17 mokslinių straipsnių, 1 mokslo studiją ir 3 mokomąsias knygas. Jurgita dirbdama su verslo organizacijomis konsultuoja ir pritaiko žmogiškųjų išteklių valdymo sistemas įgyvendinant įmonių strateginius tikslus, atlieka įvairius darbuotojų mokymo projektus, padeda atrasti komandų kūrybiškumo ir inovacijų skatinimo potencialą, bei dėmesį skiria dalykinei komunikacijai organizacijose. Jurgita stažavosi Fachhochschule Koblenz University of Applied Sciences (Vokietija), Jyväskylä University (Suomija), Jagiellonian University (Lenkija).