Įmonėms siūlome vidinius mokymus, kuriuos pritaikome konkrečios įmonės problemoms spręsti.

 

Mūsų kompetencijos sritys: kūrybiškas problemų sprendimas, kuriančios organizacijos vystymas, marketingo strategijos rengimas, verslo strategijos rengimas, žmonių išteklių vadyba, personalo motyvavimo ir atlyginimų sistemos kūrimas, viešas kalbėjimas ir prezentavimas.

Savo kompetencijos srityse siūlome bendrojo pobūdžio ir specifinius gilinamuosius mokymus (atlikus poreikio auditą). Taikome įvairias populiarias (pavyzdžiui, Osborn, de Bono, LEGO® SERIOUS PLAY®, TRIZ, Design Thinking) ir savarankiškai išvystytas originalias metodikas (pavyzdžiui, objektinio mąstymo), paremtas ilgamete dėstymo, konsultavimo bei problemų sprendimo patirtimi, o taip pat patyriminio ugdymo metodika pagristas programas (pavyzdžiui, X-Culture projektas).

Taip pat moderuojame renginius, problemų sprendimo ir strategines sesijas, kūrybinių sprendimų reikalingus seminarus.

Susisiekime, mums bus malonu papasakoti daugiau!