Konsultuojame ir padedame organizacijos darbo grupėms spręsti problemas mūsų kompetencijos srityse:

  • Kūrybiškas mąstymas, kūrybiškumas organizacijoje, kūrybiškas problemų sprendimas;
  • Strateginis marketingo ir organizacijos valdymas;
  • Žmogiškųjų išteklių vadyba, personalo valdymas;
  • Prezentavimas ir komunikacija.

Savo kompetencijos srityse siūlome bendrojo pobūdžio ir specifinių problemų sprendimo sesijas, pagrįstas poreikio auditu. Taikome įvairias populiarias (pavyzdžiui, Osborn, Buzan, de Bono, LEGO® SERIOUS PLAY®, TRIZ, Design Thinking) ir savarankiškai sukurtas bei ištobulintas originalias metodikas (pavyzdžiui, objektinio mąstymo), paremtas ilgamete seminarų vedimo, konsultavimo bei problemų sprendimo patirtimi.

Konsultuodami laikomės verslo etikos, taigi neteikiame giluminių konsultacijų organizacijoms – tiesioginėms konkurentėms.

Susisiekime, mums bus malonu papasakoti daugiau!