Privatumo politika

Kas mes esame

Esame grupė profesionalų, teikiančių vadybos konsultacijas bei organizuojančių mokymus vadybos temomis. Mūsų svetainės adresas yra: https://decreo.lt. Svetainės veikimą užtikrina trečioji šalis, teikianti svetainės kūrimo ir palaikymo paslaugas. Mūsų paskyra Facebook yra https://www.facebook.com/Decreo.consulting/. Šios paskyros kaip platformos veikimą užtikrina Facebook. MB Decreo el.adresas: info@decreo.lt; tel. nr. +37060639724.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame, kodėl ir kaip ilgai saugome:

Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas bei jas tobulinti, taip pat teikti Jums pagalbą sprendžiant paslaugų teikimo problemas ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar paslaugų kilusius klausimus, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.

Klientų asmens duomenis renkame paslaugos kokybei užtikrinti, buhalterinei apskaitai, būtinoms sutartims įforminti, rinkodarinei informacijai pateikti.

Komentarai

Kai lankytojai palieka komentarą mūsų svetainėje, mes renkame duomenis, nurodytus komentarų formoje, taip pat lankytojo IP adresą ir naršyklės identifikavimo informaciją, padedančią nustatyti brukalus (spam). Komentarai saugomi kol renginio informacija lieka įmonės svetainėje arba socialinės platformos paskyroje (dėl pastarojo plačiau FB privatumo politikoje).

Kontaktų forma

Svetainės kontaktų formoje pateikti duomenys yra persiunčiami MB Decreo. Paklausimo duomenys taip pat saugomi paslaugos teikėjo, t.y., trečiosios šalies. MB Decreo paklausimo duomenis saugo savo įmonės kontaktų sąrašuose.

Registracijos į renginius forma

Svetainės registracijos į renginius formoje pateikti duomenys yra persiunčiami MB Decreo. Jie reikalingi potencialaus renginio dalyvio identifikavimui, dalyvio mokėjimo dokumentams suformuoti bei dalyviui informuoti apie renginio organizacinius pasikeitimus. Šie duomenys saugomi MB Decreo. Anketos duomenys taip pat saugomi paslaugos teikėjo, t.y., trečiosios šalies, ir ištrinami po 6 mėn.

Slapukai (Cookies)

Svetainėje mes naudojame techniškai būtinus slapukus (kad svetainė veiktų, be jų būtų neįmanoma naršyti tinklapyje), o taip pat analitinius slapukus (šie renka informaciją apie svetainės lankytojus ir svetainės lankomumą ir leidžia matuoti bei pagerinti svetainėje atliekamas operacijas; informacija renkama nepersonalizuotame rėžime). Slapukus automatiškai įdiegė svetainės tvarkymo platformos valdytojai.

Naujienlaiškis

Naujienlaiškio prenumeratai renkami duomenys, pateikiami naujienlaiškio prenumeratos formoje. Naujienlaiškio prenumeratorius, pateikdamas duomenis šioje formoje, sutinka gauti naujienlaiškį. Registracijos duomenis saugo automatinių naujienliaškių siuntimo paslaugą teikianti trečioji šalis. Naujienlaiškio prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, spausdami mygtuką “Atsisakyti naujienlaiškio”, arba siųsdami elektroninį laišką adresu info@decreo.lt.

Analitika

Mes nerenkame suasmenintų vartotojų duomenų jokioje interneto platformoje. Naudojamės tik apibendrintais platformų valdytojų (trečiųjų šalių) pateikiamais duomenimis bei apibendinta vartotojų naršymo įpročių informacija. Jokios informacijos apie vartotojus neperkame, turimos neperteikiame jokiai trečiajai šaliai.

Su kuo dalinamės Jūsų informacija

Jokios informacijos apie vartotojus neperkame, turimos neperteikiame jokiai trečiajai šaliai. Priėjimą prie šių duomenų turi IT sistemas kuriančios, jų veikimą užtikrinančios ar prižiūrinčios įmonės arba asmenys, o taip pat subjektai, turintys teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Svetainės lankytojų komentarai gali būti patikrinti automatizuotos brukalo (spam) aptikimo paslaugos teikėjo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis

Svetainės lankytojų komentarai bei naujienlaiškio prenumeratorių registracijos duomenys saugomi trečiųjų šalių neribotą laiką, išskyrus kontaktus naujienlaiškio prenumeratorių, kurie atsisako gauti naujienlaiškį (pastarieji iš prenumeratorių sąrašo ištrinami iškarto).

Vartotojų duomenys, perteikti MB Decreo saugomi šešis mėnesius arba tiek, kiek yra reikalinga įmonės efektyviam darbui su vartotojais užtikrinti.

Kokias teises tvarkyti savo asmens duomenis turite

Jeigu esate mums pateikęs asmens duomenis bet kuria forma, galite bet kada prašyti informacijos apie mūsų turimus/ saugomus Jūsų asmens duomenis, komentarus ir kitą informaciją, kurią mums esate suteikę. Jūs taip pat galite prašyti, kad mes ištrintume bet kuriuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes turime apie Jus (tai neapima duoemnų, kuriuos mes esame priversti saugoti administravimo, teisiniais arba saugumo tikslais. Kiekvienas MB Decreo klientas/ vartotojas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo asmens duomenimis:

• susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl atliekamo duomenų tvarkymo;
• turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
• reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
• reikalauti ištrinti savo kaip MB Decreo kliento asmens duomenis, kurie yra tvarkomi kliento sutikimo pagrindu, jei klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei kliento asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas arba MB Decreo turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius Asmens duomenis.

Jeigu klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar klientas nesutinka su MB Decreo sprendimais dėl jo asmens duomenų tvarkymo, klientas turi teisę pateikti paklausimą/skundą dėl asmens duomenų tvarkymo MB Decreo (el.adresas: info@decreo.lt; tel. nr. +37060639724).

Mūsų kontaktiniai duomenys

MB Decreo įmonės kodas: 304690142

registracijos adresas: Kranto al. 54-45, Kaunas

El.adresas: info@decreo.lt

Tel. nr. +37060639724

Svetainės adresas https://decreo.lt

Paskyra Facebook yra https://www.facebook.com/Decreo.consulting/

Kokias duomenų nutekėjimo valdymo procedūras turime

Aptikę asmens duomenų nutekėjimo faktą, visus suinteresuotuosius informuosime apie tai kiek galime greičiau, bei pranešime apie tai valstybinėms duomenų apsaugos institucijoms.

Duomenų saugojimas ir sunaikinimas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į klientams teikiamų paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, teisinių dokumentų senaties terminas ir kt.). Jūs turite pilną teisę pageidauti, jog Jūsų asmens duomenys būtų sunaikinti, ir mes tai užtikrinsime aukščiau nurodyta tvarka.