Motyvuojanti atlygio sistema

Motyvuojanti atlygio sistema

Lekt. Jurgita Zemblytė

Vasario mėn. 23 d., Kaunas

Renginio tipas: ABC/ gilinamasis

Kokios yra atlygio sudėtinės dalys? Kokie veiksniai lemia atlygį? Kaip sukurti atlygio sistemą ir ją pritaikyti prie organizacijos tikslų? Kaip veikia piniginis ir nepiniginis atlygis?

Seminaras skirtas: organizacijų darbuotojams siekiantiems giliau suprasti atlyginimo už darbą sistemų kūrimo ir įgyvendinimo organizacijoje principus.

Seminaro programa:

  • Darbo apmokėjimo esmė ir formos;
  • Darbo apmokėjimo lygį lemiantys išoriniai ir vidiniai veiksniai;
  • Darbo apmokėjimo ir motyvavimo suderinimo problema;
  • Darbo apmokėjimo sistemos sukūrimas;
  • Atliekamo darbo analizė ir darbo vietų vertinimas;
  • Pastoviosios atlyginimo dalies diferencijavimas;
  • Kintamos atlyginimo dalies nustatymas;
  • Naudos darbuotojams ir įmonei formos;
  • Nematerialus atlygis.

Seminare yra derinama teorija su praktinėmis užduotimis. Vyksta diskusijos, analizuojamos atvejų studijos.

Trukmė: 7 val. (10:00 – 17:00 val.)

Vieta: konkreti vieta Kaune bus nurodyta užsiregistravusiems į mokymus.


Kviečiame komentuoti

Jūsų el. pašto neskelbsim atvirai. Privalomi laukeliai pažymėti *